Tarama Kategorisi

Genel

Saliha Kadın ve Salih Erkek Kimdir? (1)

Hz. Ümmü Ümâre (radıyallahu anhâ) bir gün Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselâm) huzuruna gelir ve "Ey Allah'ın Resûlü! Gelen vahye bakıyorum, her şey erkekler için anlatılıyor. Kadınların çok zikredildiğini görmüyorum." der.

Misafirperverliğin Babası: “Hz. İbrahim”

Hz. İbrahim (aleyhisselâm), bir çok ilklerin babası olduğu gibi yeryüzünde misafirperverlik ibadetini de başlatan bir nebidir.Bkz. Beyhâkî, Şuabu'l-İman, VI/395 (8641) O, sıklıkla evinin misafirsiz kalmaması ve sofraya onsuz oturmamak

Hz. Abdullah bin Ömer (radıyallahu anh)

Hz. Abdullah bin Ömer'in (radıyallahu anh), Allah Resûlü'nün (aleyhissalâtu vesselâm) yetiştirdiği nadide ve abide şahsiyetlerden biridir. Sağlam imanı, örnek ahlakı, Kur'ân ve Sünnet'e aşkın bağlılığı, ilim ve irfanı ile İslam toplumuna

Şeytanın Yakın Takibine Karşı: İSTİÂZE

İstiâze, her türlü kötülükten korunabilmek için gerekli sebepleri yerine getirdikten sonra (fiilî istiâze) kavlî dualarla, Allah'ın himayesini talep etmek demektir. Bu kavram, Kur'ân'da Allah lafzı ile birlikte yedi, Rab ismi

“Vesvâsu’l-hannâs” İnsanlar

Kur'ân-ı Kerim'in Nâs sûresinde "insî şeytanlar" olarak nitelendirdiği kimselere gelince onlar cin taifesinden daha tehlikeli olabilirler. Zira insanın hemcinsi olmaları hasebiyle farklarına varılamayabilir ya da "Ben kendimi onlardan

Kur’ân’ın Son Sözü: “Nâs Sûresi”

Nâs sûresi, Kur'ân'-ı Kerim'in yüz on dördüncü ve son sûresidir. Nâs sûresinin anlamı doğru anlaşılmadan mü'min, insî ve cinnî düşmanlarını tanıyamaz, iç dünyasını, iman ve istikametini koruyamaz. Bunun için farklı yönleriyle Nâs

Efendimiz’in Eğitim Felsefesi (8): Doğru Arkadaş Seçimi!

İnsanın; karakteri, kişiliği, duygu ve düşünceleri, niyet ve nazarı, yaşantısı, başarıları, hal, hareket ve ahlâkı üzerinde çevresinin belirleyici bir rolü vardır. O, çevresine hâkim olan zihniyet, örf, âdet, kültür, din, ideoloji, akım ve

İlişkilerinizde Ma’ruftan Ayrılmayın!

Ma'rufun bu değerindendir ki Kur'ân bu genel tavsiyeleri yanında, ailevî ilişkilerde de ma'rûf ölçülerinden ayrılmama prensibini vazeder: "…Hanımlarınıza ma'rûf ölçüleri içerisinde iyi ve güzel davranın…"Nisa Sûresi, 4/19 Ma'ruf