Hakkımızda

peygamberyolu.com“, Asr-ı Saâdet’i anlama gayreti, tanıma azmi, yaşama arzusu ve başkasına da taşıma cehdinin bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır. Zira bu asırda Allah Resûlü ve ashabı öylesine zengin bir hayat yaşamıştır ki hem insanı her meselede zirvelere çıkaracak yolları hem de Kıyâmet’e kadar yaşanması muhtemel bütün problemlerin cevabını burada bulmak mümkündür. Her türlü problemin çözümü adına Kur’ân ve Sünnet’le şekillenen bu çağdan her asra uzanan açık uçlar vardır.

peygamberyolu.com“, İslam Tarihi ve Siyer alanında uzman, araştırmacı yazar ve akademisyen bir ekiple Asr-ı Saâdet’teki her hadiseyi mercek altına almada; bütün İslamî ilimlerde bu asırla alakalı verilen malumatı karşılaştırmalı okumada; mekan, zaman, olay, insan ve beyan bilgisini bir bütün olarak takdim etmektedir.