Tarama Kategorisi

Sorularla Efendimiz

Sünnet, Kur’ân gibi korunmuş mudur?

Sünnet'in Korunmuşluğu Dinin yarısını teşkil eden Sünnet, şek ve şüpheye mahal bırakmayacak ölçüde, en mevsûk kanallardan, olabildiğine hassas ve kılı kırk yaran muhakkik zatlar tarafından, hem de ta sahabe, tâbiûn ve tebe-i tâbiîn…

Kadın konusuna vurulan kalıcı neşter

Cahiliye adetlerinden kaynaklanan problemlere rağmen hayat devam ediyordu! Belli başlı hâdiseleri kollayarak Vahiy meleği Cibrîl-i Emîn (aleyhisselâm) Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) geliyor ve getirdiği hükümlerle hemen her…

Efendimiz’in (sas) âhirette şâhid olması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kendisine has özelliklerinden birisi de kıyâmet gününde hem diğer insanlara hem de ümmetine şâhit olmasıdır. O, umûmî mânada bir şâhittir. “Ey şanlı Peygamber! Biz seni insanlar hakkında…

Efendimiz’in (sas) evliliklerinin hikmetleri

Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) evliliklerinin hikmetleri nelerdir? Peygamberler Sultanı Zât-ı Risâletpenâhın izdivaçlarında, değişik yönler vardır: Zât-ı Ahmediye'ye (sav) taallûk eden hususlar, umumî olarak…

Efendimiz’in (sas) Ufkundan Kur’ân’ın Tarifi

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Kur’ân-ı Kerim'i aşağıda ele alacağımız hadis-i şerifte câmi bir şekilde tarif eder. Kur’ân’ın faziletine dair olan bu hadis-i şerif, Kur'an'ın ruhunu, mâhiyetini, muhteva ve hususiyetlerini…

Efendimiz’e (sas) Kevser’in Verilmesi

Kur’ân-ı Kerim’de, Hz. Peygamber'e Kevser’in verildiği haber verilmektedir: “Biz gerçekten sana verdik Kevser.”Kevser, 108/1 “Kevser”, lügatlerde, son derece fazla,Râgıb, a.g.e., s. 426. her şeyin çoğu, birbirine sarılıp burulmuş…

Efendimiz (sas) Zamanında Kadınların Eğitimi

Cahiliyede kadının durumuna kısa bir bakış Kur’ân inmeye başlamadan önceki dönemlere cahiliye devri denir. Cahiliye, bir hayat tarzı idi. Bu cehalet, sadece Arap toplumları için değil o devirde bütün dünya için geçerliydi. Zira Hazreti…