Tarama Kategorisi

Sorularla Efendimiz

Allah’a Yakınlık, Bela ve İmtihanlar

"Belâların en şiddetlisi enbiyâ-i izâm efendilerimize, sonra evliyayı kiram efendilerimize, sonra da derecelerine göre diğer mü'minleredir." hadisini açıklar mısınız? Hadis-i Şerif’te “İnsanların en çok musibete uğrayanları evvela…

Efendimiz (sas) adına kurban kesilebilir mi?

Bir kimse sevabını vefat etmiş bir yakınına veya sevdiği bir kimseye bağışlamak üzere kurban kesebilir. Tıpkı ölen bir insanın ardından onun adına sadaka verildiği, hac yapıldığı gibi kurban da kesilebilir. Peygamber Efendimiz’in…

Efendimiz’in (sas) Âlemlere Rahmet Olması

Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olarak gönderilmesi ne demektir? Bunu nasıl anlamalıyız? Efendimiz'in (sallallâhu aleyhi ve sellem) âlemlere rahmet olduğu, Kur'ân-ı Kerim'in değişik âyetlerinde ifade…

“Sen ve ümmetin fıtrat üzeresiniz!”

Efendimiz’in, Mirac’da kendisine ikram edilen içecekler arasından sütü tercih etmesine mukabil Hazreti Cebrâil’in “Fıtratı seçtin!” demesi ne manaya gelmektedir? Fıtrat ile süt arasında nasıl bir münasebet vardır? Hadis-i şeriflerde…

Din nasihattir/hayırhahlık ve samimiyettir!

"Din nasihattir." hadis-i şerifiyle kastedilen hususlar nedir? "ed-Dînü en-nasîhatü" yani "Din nasihattir" veya "Din samimiyettir" iki mânâ vermemizin sebebi, Arap dilinde ne-sa-ha kelimesinin hem birine hayırhahlıkta bulunmak, hem de…

Peygamber Efendimiz’in (sas) İbadet ve Kulluk Hayatı

Allah'ın (c.c.) emirlerini yerine getirme, O'na kulluk etme ve kulluğun şuurunda olma gibi mânâlara gelen 'ibâdet' ve 'ubûdiyet (kulluk)' kavramları; bazılarına göre her ne kadar aynı mânâya hamledilmiş ise de, çoğunluğun kabulüne göre, bu

Allah Resûlü’nün İki Yönü

Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem), “Allah’ım, beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür ve fakir olarak haşret!” şeklindeki duasını nasıl anlamalıyız? Eğer ortada söylenmiş bir söz varsa, bu konuda mühim olan, o sözün nerede,…

Peygamber Efendimiz (sas) Nasıl Giyinirdi?

Efendimiz (sas) nasıl giyinirdi? Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), her zaman tek tip giyinmezdi. Genel olarak giydiği elbise harmani,“Harmani” bütün vücudu kaplayan, uzun, kolsuz, üst giyeceği; etekleri geniş, kolsuz üst,…

Efendimiz’in (sas) Sırtındaki Peygamberlik Mührü

Efendimiz'in (sas) iki kürek kemiği arasında peygamberliğine işaret eden bir mühür var mıydı? Varsa mahiyeti nasıldı? Resûl-ü Ekrem Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) kütüb-ü semaviyede hâtem-i nübüvvet ile anlatıldığı, Ehl-i Kitab…