Yerin Göğün Safâsı

243

Yerin göğün safâsı Mustafâ’dır
Kamu ahdin vefâsı Mustafâ’dır

Ayın bedri hilâl alnı ve kaşı 
Günün nûru ziyâsı Mustafâ’dır

Çalap arşı ayağında olur ferş
Cihânın müntehâsı Mustafâ’dır

Yarın mahşer şefî oldur şefî ol
Sekiz Uçmak sakası Mustafâ’dır

Bîçâre âsi kullara yarın o
Şefâat eyleyesi Mustafâ’dır

Yarın peygamberler âciz olusar
Geri elin alası Mustafâ’dır

Yunus yalvar getir Hakk’a salavât
Hakk’ın dostu habibi Mustafâ’dır


Kaynak: Yunus Emre, Güldeste, haz.: Sevgi Gökdemir, Ayvaz Gökdemir, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1000 Temel Eser Serisi, Ankara, 1996; ayrıca bkz.: Yunus Emre Dîvânı, haz.: Mustafa Tatçı, Akçağ Yayınları, Ankara, 1991

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.