Cânımın Cânânı

261

Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ
Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Çıkmadı bahr–ı mahabbetten senin gibi güher
İlm ü hikmet kânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Cümle âlem ilmine nisbet senin bir katredir
Ma’rifet ummânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Nûr–ı zâtındır cihân mir’âtı içre cilveger
Yusuf’un da ânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Kulluğunla iftihâr eyler nebî vü ger velî
Cümlenin sultânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Nû’r–ı zâta mazhar–ı tâm olduğunda şüphe yok
Hakkı’nın bürhânı sensin yâ Muhammed Mustafâ1


Dipnot:

  1. İsmail Hakkı Dîvânı, haz.: M. Murat Yurtsever, Doktora Tezi, 1990
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.