Sakın Terk-i Edepten

287

Sakın terk-i edebden kûy-ı Mahbûb-ı Hüdâdır bu
Nazargâh-ı İlâhîdir Makâm-ı Mustafâ’dır bu

Felekde mâh-ı nev Bâbü’s-selâm’ın sîne-çâkidir
Anun kandilidir hûr matla-i nûr u ziyâdır bu

Resûl-i Kibriyâ’nın hâbgâhıdır hakîkatde
Tefevvuk-kerde-i arş-ı Cenâb-ı Kibriyâ’dır bu

Bu hâkin pertevinden oldı deycûr-ı adem zâil
‘Amâdan açdı mevcûdât dü çeşme tûtiyâdır bu

Müra’ât-i edeb şartiyle gir Nâbî bu dergâha
Metâf-ı kudsiyândır bûsegâh-ı enbiyâdır bu


Kaynak: Abdülkadir Karahan, Nâbî, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1987; ayrıca bkz.: Prof. Dr. Cihan Okuyucu, Nâbî, Timaş Yayınları, İstanbul, 2001

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.