Kuba’da ilk hamle; ilk dershanenin açılışı (8 Rebiülevvel Hicrî 1)

500

Bugün, Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) hicret diyarında, Kuba’da geçirdiği ilk gün. 100 deve için peşine düşen kiralık katilleri geride bırakıp Kuba’ya varan Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), bir müddet dinlenip sekiz günlük yol yorgunluğunu attıktan sonra kendi medeniyetini inşa adına hemen harekete geçmiş ve ilk hamlelerinden biri de “Menzilu’l-Uzzâb” yani “bekarlar evi” olarak adlandırılacak dershaneyi açmak olmuştu.

Hazreti Sa’d İbn-i Hayseme’nin evinin bir odası bu işe tahsis edilmişti. Gençlerin yetiştirileceği bu merkezde Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuba’da kalacağı 14 gün boyunca bizzat talim ve terbiyede bulunacaktı.1


Dipnot:

  1. İbn Hişam, II/105; İbn Sa’d, Tabakat, I/170
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.