İlk söz; “Selamı yayınız…” (8 Rebiülevvel Hicrî 1)

379

Allah Resûlü’nün hicret yolculuğu bugün son bulmuş ve O, Kuba’ya varmıştı. O’nun gelişini haber alan Yahudilerin büyük ve meşhur bilgini Husayn (Abdullah İbn-i Selam), kitaplarında gelişi ve vasıfları haber verilen Son Nebî’nin o olup olmadığını anlamak için hemen koşmuş gelmiş ve Allah Resûlü’nün simasını görür görmez Müslüman olmuştu.

Bu sırada o Allah Resûlü’nün Medine’de ilk beyanlarına da şahit olma imkanını yakalamıştı:

“Aranızda selamı yayın, yemek yedirin, akrabalarınızı zi­ya­rete devam edin, insanlar gece uykuya daldıklarında na­maz kılın ve emniyetle cennete girin!”1


Dipnot:

  1. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/451 (23835); İbn Mâce, Sünen, 1/423 (1334); Hâkim, Müstedrek, 3/14 (4283)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.