Efendimiz’in (sas) Kuba’da son günü (21 Rebiülevvel Hicrî 1)

339

Bugün Peygamber Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselâm) Kuba’da on dördüncü ve son günü (21 Rebiülevvel Pazar Hicrî 1).

14 gün boyunca misafir kaldığı evin taşlanması

On üç yıl boyunca Mekkeli müşriklerin her türlü şiddetine maruz kalan Efendimiz’in imtihanı, hicret esnasında ve sonrasında da devam etmişti. O daha Medine’ye ayak basmadan Kuba’da şiddete maruz kalmış ve orada bulunduğu sırada kaldığı ev, geceleri Benû Amr kabilesinin sefihleri ve münafıkları tarafından taşlanmıştı. Şüphesiz bunda Mekkelilerin on üç yıl boyunca Arap yarımadasında yürüttüğü karalama kampanyalarının, nefret söyleminin ve vicdanlar
üzerinde kurulmaya çalışılan baskının da etkisi olmuştu. Ama Efendimiz’in bu yeni muhatapları ve onların başvurduğu şiddet karşısındaki duruşu, Mekke’dekinden farklı
olmayacaktı. Zira O’nun dünyasında hilm, silm ve rıfk günübirlik bir hadise değil bütün hareketlerine yön veren temel değerler, en paslı kilitleri açan anahtarlardı. Bunun
için yapılanları sineye çekti ve sadece “Komşuluk bu mu?” buyurdu.1

Hastaları ziyaret, cenazelere iştirak ve davetlere icabet

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Kuba’da kaldığı 14 gün boyunca hastaları ziyaret etmiş, ölenlerin cenazelerine katılmış ve kendisine yapılan davetlere iştirak etmiştir.


Dipnot:

  1. Ya’kûbî, Târîh 2/27
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.