Hz. Attâb İbn-i Esîd’in Mekke’ye Vali Atanması (5 Şevval 8 Hicrî)

431

Risaletin yirmi birinci, hicretin sekizinci senesi Ramazan ayının 19. günü Mekke’yi fetheden Allah Resûlü (aleyhissalâtu vesselâm), Müslümanlara saldırı hazırlığı yapan Hevâzinlileri yerleşim alanının dışında karşılamak için bugün (5 Şevval 8 Cumartesi) sabah[1]Huneyn’e hareket ederken Mekke’ye vali olarak (Ebû Cehil’in kızı Cüveyriye’nin kocası, Ebû Cehil’in torunları Abdurrahman ve Attâb babası) Hazreti Attâb İbn-i Esîd’i vali olarak atadı. O gün itibarıyla on dokuz yaşında bulunan Hazreti Attâb, Mekke’ye atanan ilk Müslüman vali olmuştu. Hazreti Attâb, ehlullaha namaz da kıldıracak; Hazreti Muʻâz İbn-i Cebel ve Hazreti Ebû Musa el-Eşʻarî’ de oradaki insanlara sünneti ve dini öğretip ona yardımcı olacaklardı.

Hazreti Attâb (radıyallahu anh), Allah Resûlü’nün vefatına kadar valilik vazifesini sürdürmüştür. Sadece günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar Efendimiz’in (aleyhissalâtu vesselâm) kendisine maaş bağladığı Hazreti Attâb (radıyallahu anh) valiliğin kendisine olan dünyevi getirisini anlatırken şöyle buyurmaktadır: 

“Bu görevime atandığımdan beri kölem Keysân’a giydirdiğim püsküllü iki elbisenin dışında hiçbir şeye sahip olmadım.”

Hazreti Attâb, Hazreti Ebû Bekir’in halifeliği döneminde de Mekke valiliği görevine devam etmiştir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.