“Onlar hür insanlardır. Teslim edemem!” (22 Şevval 8 Hicrî)

221

Taif kuşatması devam ediyordu. Sakiflilerin direncini kırmak isteyen Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), kölelere haber saldı: “Kaleden inip yanımıza gelen ve Müslüman olan köle hürdür.” Bu hamle, yıllardır en temel hak ve hürriyetlerinden mahrum bir şekilde en ağır işlerin altında ezilen köleler üzerinde etkili oldu. İslam’da adalet, şefkat ve kardeşlik vardı.

Yirmi üç köle, Taif kalesinden indi ve gelip Müslümanların safına katıldı. Müslüman olan kölelerin tamamını Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), sözüne sadık kalıp azad etti. Böylece hem yirmi üç insan kölelikten kurtulmuş ve hidayete ermiş oldu hem de bu hadise Taifliler arasında büyük sarsıntı meydana getirdi. Allah Resûlü’ne haber gönderip köleleri geri göndermesini talep ettiler. Ama aldıkları cevap netti: “Onlar, Allah’ın azâd ettiği hür kimselerdir. Sizlere geri veremem!”

Diğere taraftan kuşatma da olsa Allah Resûlü, kesintisiz eğitimi devam ettiriyordu. İnen köleleri, Kur’ân ve Sünnet’i öğrenmeleri için ordu içerisindeki bazı sahabîlere zimmetledi.1

Dipnot:

  1. Bkz. Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned 1/236, 243, 349; Beyhakî, Sünen 9/229; Delâil 5/157
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.