Yetmiş Sahabînin Şehadeti (15 Şevval 3 Hicrî)

418

Bugün Uhud’da, Allah Resûlü’nü, en temel hak ve hürriyetlerini korumak için 3000 kişilik Mekke ordusuyla vuruşan 700 sahabîden 70’i şehit düşmüştür. Allah Resûlü ile aynı cephede savaşırken şehit düşen sahabe efendilerimizin isimleri şu şekildedir:

1. Hamza İbn-i Abdulmuttalib el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
2. Ebû Eymen Mevlâ Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
3. Ebû Hanne el-Ensarî (radıyallahu anh)
4. Ebû Suryan İbn-i el-Haria el-Ensarî (radıyallahu anh)
5. Ebû Hubeyre ibn-i el-Hâris el-Ensarî (radıyallahu anh)
6. Enes İbn-i Nadr el-Ensarî (radıyallahu anh)
7. Uyens İbn-i Katade el-Ensarî (radıyallahu anh)
8. Evs İbn-i el-Erkam el-Ensarî (radıyallahu anh)
9. Evs İbn-i Sabit el-Ensarî (radıyallahu anh)
10. İyas İbn-i Evs el-Ensarî (radıyallahu anh)
11. İyas İbn-i Adiyy el-Ensarî (radıyallahu anh)
12. Sabit İbn-i Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
13. Sabit İbn-i Vakş el-Ensarî (radıyallahu anh)
14. Sa’lebe İbn-i Sa’d el-Ensarî (radıyallahu anh)
15. Sakf İbn-i Ferve el-Ensarî (radıyallahu anh)
16. Hâris İbn-i Encs el-Ensarî (radıyallahu anh)
17. Hâris İbn-i Evs el-Ensarî (radıyallahu anh)
18. Hâris İbn-i Adiyy el-Ensarî (radıyallahu anh)
19. Hubab İbn-i Kayzıyy el-Ensarî (radıyallahu anh)
20. Hubeyb İbn-i Yezîd el-Ensarî (radıyallahu anh)
21. Huseyl İbn-i Cabir el-Ensarî (radıyallahu anh)
22. Hanzala İbn-i Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
23. Harice İbn-i Zeyd el-Ensarî (radıyallahu anh)
24. Hallâd İbn-i Amrel-Cumuh el-Ensarî (radıyallahu anh)
25. Hayşemle İbn-i Abi Sa’d el-Ensarî (radıyallahu anh)
26. Zekvan İbn-i Abdikays el-Ensarî (radıyallahu anh)
27. Rifâa İbn-i Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
28. Rifâa İbn-i Vakş el-Ensarî (radıyallahu anh)
29. Subey’ İbn-i Hâtıb el-Ensarî (radıyallahu anh)
30. Sa’d İbn-i er-Rabi’ el-Ensarî (radıyallahu anh)
31. Said İbni Süveyd el-Ensarî (radıyallahu anh)
32. Seleme İbn-i Sabit el-Ensarî (radıyallahu anh)
33. Sehl İbn-i Kaya el-Ensarî (radıyallahu anh)
34. Süleym İbn-i el-Hâris el-Ensarî (radıyallahu anh)
35. Süleym İbn-i Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
36. Şemmas İbn-i Osman el-Ensarî (radıyallahu anh)
37. Safiyy İbn-i Kayzıyy el-Ensarî (radıyallahu anh)
38. Damra el-Cüheynî el-Ensarî (radıyallahu anh)
39. Amr İbn-i Mahlid el-Ensarî (radıyallahu anh)
40. Ubâde İbn-i el-Hashas el-Ensarî (radıyallahu anh)
41. Abbâd İbn-i Ubâde el-Ensarî (radıyallahu anh)
42. Abbas İbn-i Ubâde el-Ensarî (radıyallahu anh)
43. Abdullah İbn-i Cübeyr el-Ensarî (radıyallahu anh)
44. Abdullah İbn-i Cahş el-Ensarî (radıyallahu anh)
45. Abdullah İbn-i Selem el-Ensarî (radıyallahu anh)
46. Abdullah İbn-i Amr Haram el-Ensarî (radıyallahu anh)
47. Abdullah İbn-i Amr İbn-i Vehb el-Ensarî (radıyallahu anh)
48. Ubeyd İbn-i et-Teyyihân el-Ensarî (radıyallahu anh)
49. Ubeyd İbn-i el-Muallâ el-Ensarî (radıyallahu anh)
50. Utbe İbn-i Rebî el-Ensarî (radıyallahu anh)
51. Umâre İbn-i Ziyad el-Ensarî (radıyallahu anh)
52. Amr İbn-i Iyas el-Ensarî (radıyallahu anh)
53. Amr İbn Sabit el-Ensarî (radıyallahu anh)
54. Amr İbn-i el-Cemuh el-Ensarî (radıyallahu anh)
55. Amr İbn-i Kays el-Ensarî (radıyallahu anh)
56. Amr İbn-i Mutarrif el-Ensarî (radıyallahu anh)
57. Amr İbn-i Muâz el-Ensarî (radıyallahu anh)
58. Antere Mevlâ Süleym el-Ensarî (radıyallahu anh)
59. Kaya İbn-i Amr el-Ensarî (radıyallahu anh)
60. Kays İbn-i Muhallid el-Ensarî (radıyallahu anh)
61. Keyman İbn-i Elmaziniyyin el-Ensarî (radıyallahu anh)
62. Mâlik İbn-i İyas el-Ensarî (radıyallahu anh)
63. Mâlik İbn-i Sinan el-Ensarî (radıyallahu anh)
64. Mâlik İbn-i Nümeyle el-Ensarî (radıyallahu anh)
65. Mücezzin İbn-i Ziyad el-Ensarî (radıyallahu anh)
66. Mus’ab İbn-i Umeyr el-Muhâcirî (radıyallahu anh)
67. Nu’man İbn-i Mâlik el-Ensari (radıyallahu anh)
68. Nu’man İbn-i Abdillah el-Ensarî (radıyallahu anh)
69. Nevfel İbn-i Abdillah el-Ensarî (radıyallahu anh)
70. Yezîd İbn-i Hâtib el-Ensarî (radıyallahu anh)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.