Tarama Kategorisi

10-Şevval

Uhud Savaşı (15 Şevval Cumartesi 3 Hicrî)

Bugün, hicretin üçüncü yılı Şevval ayının on beşinde Bedir'in intikamını almak ve Müslümanları yok etmek isteyen Mekkeliler ile en temel hak ve hürriyetlerini korumak isteyen Müslümanların, Mescid-i Nebevî'nin beş km. ötesinde Uhud'da