Mekke Dönemi: Peygamberlik Öncesi

1.401

Peygamber efendimiz’in Peygamberlik öncesi yaşanılan hadiseleri kronolojik olarak sizlere kısaca aktarmak istedik ileride paylaşacağımız yazılarda bu kısaca bahsettiğimiz hadiseleri detaylı bir şekilde anlatacağız.

571 Peygamber Efendimiz’in Doğumu ve Fil Vakası

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) babası Abdullah İbn-i Abdilmuttalib’in vefatı.
Fil Vakası

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) doğumu.
Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye’ye verilmesi.

573 Mekke’de Yaşanan Veba Hastalığı

Sütanne Halîme-i Sa’diyye’nin Peygamber Efendimiz’i (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke’ye annesine teslim etmek için getirmesi fakat Mekke vebası endişesiyle tekrar götürmesi

574 Hz. Ebu Bekir’in (r.a) Doğumu

Hazreti Ebu Bekir’in (radıyallâhu anh) doğumu.

575 Şakk-ı Sadr Mucizesi

Şakk-ı Sadr Mucizesi: Sözlükte “yarmak” anlamına gelen şakk ile “göğüs” manasına gelen sadr kelimelerinden meydana gelen terkib “göğsün yarılması” demektir. Kaynaklarda şerh (açmak) kelimesiyle oluşan şerh-i sadr ibaresi de geçer. Konuyla ilgili siyer ve hadîs kaynaklarında yer alan açıklamalar şöyle özetlenebilir: Cebrâil veya insan suretine girmiş iki melek, O’nun (sallallâhu aleyhi ve sellem) yanına gelip göğsünü açmış, kalbini çıkardıktan sonra ondan bir kan pıhtısı almış, kalbi hikmet ve iman ile doldurulmuş, ardından kalbi yıkayıp yerine koymuş, göğsünü de kapatmıştır.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) sütanne Halîme-i Sa’diyye tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine Hatun’a teslim edilmesi.

577 Hz. Amine’nin Hastalanması

Hazreti Amine’nin, Peygamber Efendimiz ve Ümmü Eymen’le hem akrabalarını hem de burada vefat eden kocası Abdullah’ın mezarı’nı ziyaret için Medine’ye gitmesi

Hazreti Amine’nin Medine’de Hastalanması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) annesi Hazreti Amine’nin Medine’den dönüş yolunda Ebvâ’da vefatı.( Peygamber Efendimiz 6 yaşındayken)

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem), dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

Hazreti Osman’ın (radıyallâhu anh) doğumu

579 Abdulmuttalib’in Vefatı

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) dedesi Abdülmuttalib’in vefatı. (Peygamber Efendimiz 8 yaşındayken)

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

583 Ebu Talib ile Rahip Bahire Karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) amcası Ebû Tâlib ile Ticaret için Suriye seyahati,
Busrâ’ya (Suriye’nin güneyinde bir şehirdir.) gidişi ve Rahip Bahîra ile karşılaşması. (Allah Resûlü 12 yaşındayken)

591 Ficâr Savaşı

Ficâr savaşı. (Peygamber Efendimiz 20 yaşındayken)

Hazreti Ömer‘in (radıyallâhu anh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Mekke ve çevresinde can güvenliğinin ve ticari emniyetin sağlanması gayesiyle teşekkül eden Hilfü’l-fudûl Cemiyetine katılması.

596 Peygamber Efendimiz‘in sav. Rahip Nastûra ile Karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce’ye (radıyallâhu anha) ait ticaret kervanının başında Suriye’nin Busrâ şehrine gitmesi.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Busrâ’da Rahip Nastûra’yla karşılaşması

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle (radıyallâhu anha) evlenmesi. (Peygamber Efendimiz 25, Hadîce validemiz 40 yaşındayken)

Süt Anne Halîme-i Sa’diyye’nin düğüne getirilmesi.

Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Hadîce validemizle birlikte Merve’de yeni alınan eve taşınması.

600 Peygamber Efendimiz’in Müjdelendiği Hutbe

Kus ibn-i Sâide ibn-i Amr el-İyâdî’nin, Ukâz çarşısında beklenen Peygamberi müjdelediği bir hutbe okuması.

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) bu hutbeyi dinlemesi.

Hazreti Ali’nin (radıyallâhu anh) doğumu.

Peygamber Efendimiz’in ilk kızı Hazreti Zeyneb’in (radıyallâhu anha) doğumu.

603 Hazreti Rukıyye’nin (ra) Doğumu

Peygamber Efendimiz’in 2. kızı Hazreti Rukıyye’nin (radıyallâhu anha) doğumu

604 Hazreti Ümmü Külsûm’ün (ra) Doğumu

Peygamber Efendimiz’in 3. kızı Hazreti Ümmü Külsûm’ün (radıyallâhu anha) doğumu

605 Kabe’nin Yeniden İnşası

Peygamber Efendimiz’in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Kureyş’in Kabe’yi yeniden inşası sırasında Hacerü’l-Esved’in yerine konulması konusunda hakemlik yapması.

Peygamber Efendimiz’in 4. kızı Hazreti Fâtıma’nın (radıyallâhu anha) doğumu

Peygamber Efendimiz’in (sallalâhu aleyhi ve sellem) Hazreti Ali’yi himayesine alması

609 Peygamber Efendimiz’in Gördüğü Sadık Rüyalar

Peygamber Efendimiz’in (sallallâhu aleyhi ve sellem) Vahiy öncesi gördüğü Sâdık Rüyalar’ın sıklaşması (İlk Vahyin nüzûlundan 6 ay önce)

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.