Gönlümün Gülü

572

Sen’i seven her ruh uludur Yâ Resûlullah!
Gözü gönlü onun doludur Yâ Resûlallah!

Cemâlin pertevinden zerre şevk alan billâh,
Kapının ayrılmaz kuludur Yâ Resûlallah!

Bekler mi başka iltifat bezmine erenler,
Gözleri her dem buğuludur Yâ Resûlallah!

Yükselip her an şem’ine pervane dönenler,
Ruhların onlar bir koludur Yâ Resûlallah!

Uçuşur iklîminde altın kanatlı kuşlar,
İklîmin kuşların yoludur Yâ Resûlallah!

Varıp huzur-u pâkinde boyun büken başlar,
Hepsi de Sana kuruludur Yâ Resûlallah!

Sen’i görmek mü’minlerin en tatlı rüyâsı,
Rüyan gönüllere huzurdur Yâ Resûlallah!

Dîdârın bu garip kıtmîrin her dem hülyâsı,
O hülyâ gönlümün nurudur Yâ Resûlallah!


M. Fethullah Gülen, Kırık Mızrap–1, s. 75–76, Nil Yayınları, İstanbul, 2000

Yoruma kapalı.