Eslemli Şahıs ve Hediye Koyun (4 Zilkâde 8 Hicrî)

382

Allah Resûlü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) Taif’ten Ci’râne’ye olan yolculuğu, bugün de devam ediyordu. Sefer sırasında Benî Eslem’den birisi yaklaştı ve Kendisine bir koyun hediye etmek istediğini söyledi. Allah Resûlü, müşriklerden hediye kabulü hususunda dikkatli hareket ediyordu. Adam durumu farkedince kendisinin Müslüman olduğunu ve Hz. Büreyde İbn-i Husayb’ı şahit göstererek malının da zekatını verdiğini haber verdi.

Hz. Büreyd’e onu onaylayınca Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ondan kervana katılmasını zira Ci’râne’ye ulaştıklarında kendisine ganimetten pay vereceğini beyan buyurdu. Efendimiz’in yanında yola revan olan Eslemli, yol boyunca namazla alakalı Allah Resûlü’ne (sallallahu aleyhi ve sellem) birtakım sorular sordu. Efendimiz onun sorularını tek tek cevaplandırdı.

Sefer halinde de olsa Allah Resûlü, insanlarla ilgilenmeye, onları eğitmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyordu. Ci’râne’ye ulaştıklarında Allah Resûlü, kendisine yüz koyun hediye etti.1

Dipnot:

  1. Vâkıdî, Megâzî 2/343
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.