Ci’râne’den Medine’ye Hareket (18 Zilkâde 8 Hicrî)

200

Hicretin sekizinci yılı Ramazan ayının onunda Hudeybiye Anlaşması’na ihanet edip 23 Huzaalıyı katleden ve kendilerine sunulan çözüm tekliflerini kabul etmeyen Mekkelilerden hesap sormak için harekete geçen Allah Resûlü, önce Mekke’yi fethetmiş, sonra Müslümanlara saldırı hazırlığı yapan Hevazinlileri Huneyn’de mağlup etmiş ve ardından da her vesileyle Müslümanlara saldıranlara destek çıkan Taif’i kuşatmıştı.

19 gün süren kuşatmayı kendi rızasıyla kaldırmış ve Ci’râne’ye gelip konaklamıştı. Burada kaldığı on üç günlük süre içerisinde Huneyn’de elde edilen ganimetleri ve esirleri dağıtan Allah Resûlü, dün umresini yapmış ve bugün gece ilerleyen saatlerde Ci’râne’ye geri gelmişti. Bu arada Medine’den ayrılalı 66 gün olmuştu. Takvimler, Hicretin sekizinci yılı Zilkâde ayının on sekizini gösteriyordu. Sabah namazını kılan Peygamber Efendimiz ve ashabı, gerekli hazırlıkları yapıp Medine’ye dönmek için harekete geçtiler. Sekiz yıl önce memleketleri Mekke’den ayrılmak zorunda kalan Muhacirlerin tamamı, Medine yolundaydı…

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.