Tarama Etiketi

Allah Resûlü

YARATANLARIN EN GÜZELİ: “ALLAH”

Yaratanların en Güzeli Allah'tır Ne Demektir? “O, yarattığı her şeyi güzel yaptı…”Secde, 32/7 Kur’ân’da, Allah’ın isimleri “El-Esmaü'l-Hüsna” diye nitelendirilmesinin dışında “yaratma sıfatı” da güzellik ve sanatla ilgili olarak

ALLAH RESÛLÜ ve GÜZELLİK (2): İhsan/İyilik/Güzellik

Allah Her Şeyde Güzelliği, İyiliği, İhsanı Emreder Kur’ân ve Sünnetin estetikle ilgili verdiği ölçülerden birisi de “herkese ve her şeye karşı ihsan/iyilik/güzellik” bilinciyle davranmaktır. Bu çerçevede Kur’ân “Allah adaleti ve ihsanı

Mümin, Müminin Aynasıdır

“Mümin, müminin aynasıdır. Mümin, müminin kardeşidir, malını o yokken korur ve gelecek kötülüklere karşı etrafını çevirir.”Buhari, el-Edebu’l-Müfred, 178; Tirmizî, Birr, 18; Ebû Dâvûd, Edeb, 49. Allah Resulü benzer bir hadiste de:

ALLAH RESÛLÜ ve GÜZELLİK (1)

“Allah güzeldir, güzelliği sever. Üstün ahlakı ve yapılan bir işin en güzel şekilde yapılmasını sever. Kötü ahlakı/kötü işleri ise sevmez.”Heysemî, Zevâid, /191; Taberânî, Mu’cemu’l-Evsat, 7/78; Elbânî, Sahihu’l-Câmi’ (1743)

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “CEZALANDIRMA” (2)

Nebevi Eğitimde Ceza Talim ve terbiyede ceza, çocuklarda ya da gençlerde istenmeyen olumsuz bir davranış görüldüğünde o davranışı değiştirip yerine olumlu/iyi davranışı yerleştirmek için uygulanan yaptırımları içerir. Her ne kadar ceza

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “HİKMETLE UYAR!” (2)

Nebevî Eğitim Allah Resûlü kendisine vahyedilen kitabı ve verilen hikmeti öğretiyor bunu da hikmetle yani en isabetli yöntemle yapıyor; muhataplarını yanlışlardan ve her türlü kötülüklerden arındırırken onların kalplerini kırmıyor,

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “ÖDÜLLENDİR!” (2)

(Kur'an Ve Sünnet'e Göre Çocuk Gelişiminde Ödül ve Ceza) Talim ve terbiyede mükafat çeşitleri maddî ve manevi olmak üzere iki grupta incelenebilir. Maddi ödüller, muhatabın yaşına ve ihtiyacına göre oyuncaklar, yiyecek ya da giyecekler