Efendimiz’e (sas) Kuba’da ilk ikram (8 Rebiülevvel Hicrî 1)

373

Sekiz gündür yollarda olan Allah Rasûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) yorgundu. Oturunca Hz. Külsüm (radıyallahu anh), hemen bir şeyler ikram etmek istedi. Bunun için yanında duran hizmetçisine:

“Ey Necîh! Misafirlerimize taze hurma getir.” dedi.

Hizmetçinin isminin “Necîh” olmasından tefeülde bulunan Allah Resûlü, Hz. Ebu Bekr’e dönerek, “Necahna! (Kurtulduk, başardık) Ya Ebâ Bekr!” buyurdu. Hizmetli Necîh, bir kısmı olgunlaşmış bir kısmı ise henüz olgunlaşmamış bir salkım hurma getirdi. Peygamber Efendimiz, “Bu nedir” diye sorunca Hz. Külsüm: “Ümmü Cürzân çeşidi hurmadan bir salkım” dedi. Bunun üzerine Efendimiz (aleyhissalatü vesselâm), “Allahım! Ümmü Cürzân hurma türünü bereketli kıl” diye dua etti.1

Dipnot:

  1. Diyarbekiri, Tarihu’l-Hamîs, II/31; eş-Şenkıtî, ed-Dürrü’s-Semîn, s., 117.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.