Ci’râne’den Medine’ye Dönüş

270

Mekke’yi fethettiği günden bu yana seksen günden fazla zaman geçmişti; on üç günlük Mekke yolculuğu da hesaba katıldığında Allah Resûlü’nün Medine’den ayrılışının üzerinden geçen süre üç aydan fazlaydı. On üç gündür Ci’râne’de bulunuyordu; Zilkâde ayının bitimine on üç gün vardı ve bir çarşamba akşamı Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), vadinin alt tarafında bulunan mescitte ihrama girerek Mekke’ye doğru yola çıktı. Kâbe’ye gelip tavaf yapacaktı!

Derken yine Kâbe ile buluşmuş ve yaya olarak tavafını tamamlamıştı; ardından Safa ile Merve arasındaki sa’yini de gerçekleştirip saçlarını traş ettirmek suretiyle umre vazifesini bitirir bitirmez yine aynı gece Ci’râne’ye yöneldi. Mekke’de yine, fetih günü Müslüman olan genç Attâb İbn Esîd’i emir olarak bırakmış, Muâz İbn Cebel’i de, insanlara İslâm’ı talim için vazifelendirmişti.

Sabaha karşı geldiği Ci’râne’den de, ertesi gün ayrılacak ve Medine’nin yolunu tutacaktı. Ci’râne vadisinden hareket eden Efendiler Efendisi (sallallahu aleyhi ve sellem), Seref ve Merri’z-Zehrân yolunu takip ederek ilerleyecek ve Zilkâde ayının bitimine üç gün kala Medine’ye ulaşacaktı.

Mekke’yi fetih maksadıyla Medine’den çıktığı günle, yeniden Medine’ye geldiği süre, yaklaşık üç ay gibi bir zamanı kapsıyordu.1

Bu süre içinde Mekke fethedilmiş, Hevâzin üzerine yürünerek Huneyn zaferi elde edilmiş ve Tâif kuşatılarak kapılar, Taiflilerin kendi iradeleriyle gelecekleri güne kadar açık bırakılıp geri dönülmüştü. Her şeyden önemlisi de, her fırsatta Efendimiz’e saldırıp Medine’yi istilâ düşüncesi içinde olan Mekkeliler başta olmak üzere binlerce insan gelip Müslüman olmuş; Allah Resûlü’yle birlikte sefere katılanlar da büyük ganimetlerle geri dönmüşlerdi!

Uzun bir ayrılıktan sonra yeniden Medine’ye giren Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), her zaman olduğu gibi yine doğruca mescidine gidecek ve önce, Rabbine kullukla şükrünü eda edecekti.


Dipnot:

  1. Bu sürenin, iki ay on altı gün olduğu söylenmişse de, Efendimiz’in Medine’den Ramazan ayının on üçüncü günü yola çıktığı ve Zilkâde ayının son üç günü geri geldiği düşünüldüğünde bu sürenin yaklaşık seksen dört gün olduğu ortaya çıkmaktadır.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.