Bir Ziyaret ve Geleceğe Açılan Yeni Bir Kapı

643

Resûlullah hâne-i saadetine dönmeden önce, o gün, kızı Fâtıma Validemizin kapısını çaldı; belli ki, uzun süren ayrılığın hasretini giderecekti!

Kapıyı açan Fâtıma Validemizdi; bir anda babasını karşısında görünce çok heyecanlanmıştı; hasretle Resûlullah’ı süzüyordu! Bir müddet öylece kalakaldıktan sonra kendine geldi ve mübarek ellerine kapandı; doyasıya öpmek istiyordu onları! Ancak bu da yeterli değildi.

Hasretini gidermeye ve boynuna sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı; vuslatın sürûru gözlerde yaşa durmuş, yanaklardan inci misal damlalar dökülüyordu! Teselli yine Allah Resûlü’ne kalmıştı:

– Seni ağlatan da ne, ey Fâtıma? Niçin ağlıyorsun, diye seslendi ona.

Hıçkırıklar gırtlağında düğüm olmuş, ağlamaktan cevap veremiyordu! Kendini toparlamak için bir hayli uğraştı ve nihâyet:

– Dayanamadım yâ Resûlallah, dedi. Zira, görüyorum ki, çok çile çekmişsin; saçın başın karışmış ve toz toprak içinde kalmış! Yüzünün rengi solmuş ve üzerindeki libâs da, lime lime; dayanamadım yâ Resûlallah!

Efendimiz’in dış görünüşüne bakıp da değerlendirmede bulunuyordu; ancak Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), onun görmediklerini de görüyordu. Onun için, bir taraftan kızının başını sıvazlayıp teselli ederken, diğer yandan da şunları söyleyecekti:

– Ağlama kızım, ağlama! Zira Allah, senin babanı öyle bir dava ile gönderdi ki, gün gelecek bu dava, gece ve gündüzün sardığı gibi saracak yeryüzünü. Yeryüzünde kerpiç, tuğla ve taştan inşa edilmiş hiçbir ev kalmayacak ki, içine girmiş olmasın! Deve tüyünden, koyun yününden ve keçi kılından örülmüş hiçbir çadır kalmayacak ki, içine nüfûz etmiş olmasın!

Kıştan baharı görmek, gecenin karanlığında gündüzün aydınlığına ritim tutmak gibiydi bunlar… Zira Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem), en sıkıntılı gibi görünen demlerde gözünü istikbalin aydınlığına dikiyor ve öyle konuşuyordu! Aynı zamanda bunlar, O’nu dinleyenler tarafından birer hedef telakki ediliyor ve Üsâme’ye tevdi ettiği/edeceği emaneti, her bir ev ve çadıra ulaştırın mesajını içeriyordu!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.