Uzzâ Putunun Yıkılışı (24 Ramazan 8 Hicrî)

307

Kureyş müşrikleri, Kâbe`nin çevresine üç yüz altmış put dikmişlerdi. Bu putlar, kurşunla yerlerine perçinlenmiş bulunuyordu. Tebliğ ettiği tevhid inancı ile akıl, ruh ve kalblerdeki putları yıkıp binlerce insanı getirdiği nurun etrafında pervane gibi döndüren Allah Resûlü, şimdi de tevhid inancına uygun binâ edilmiş olan Kâbe`yi asliyetine kavuşturmak için putlardan temizlemeye başlıyordu.

Peygamber Efendimiz, Kâbe ve Mekke`nin içini putlardan temizlediği gibi şehrin etrafındaki putları da yok etmek istiyordu. Bu maksatla Hazreti Hâlid İbn-i Velid`i otuz kişilik bir birlikle Nahle mevkiinde bulunan Uzzâ putunu yıkıp parçalamaya gönderdi. Kureyş yanında en büyük put sayılan Uzzâ`yı Hazreti Hâlid gidip yıktı.

Yine bu günlerde Sultan-ı Rusül Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ashâbından bazılarını göndererek belli başlı putları kırmalarını emretti; Sa’d İbn-i Zeyd Menât’ı kırmak için tavzif edilirken, Hâlid İbn-i Sa’d, Urane ve Hişâm İbn-i Âs da benzeri bir iş için Yelemlem tarafına gönderilmişti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.