Cahş Ailesinin Müslüman Oluşu (25 Ramazan Risaletin 1. Yılı)

337

Cahş, Mekke’ye sonradan gelmiş ve Efendimiz’in dedesi Abdulmuttalib’in izniyle yerleşmişti. Abdulmuttalib ayrıca onu kızı, Efendimiz’in halası Ümeyme ile evlendirmişti. Risaletten sonra Efendimiz’in davetine topluca evet diyen Cahş ailesi ilk Müslümanlardan olmuştu. Aile de o gün beş kişi vardı: Abdullah, Ubeydullah, Ebû Amr, Zeybeb ve Hamne. Hepsi saygın insanlardan müteşekkil bu aileye Ebû Süfyan iki kızını vermişti. Onlardan biri olan Ümmü Habibe, Ubeydullah İbn-i Cahş ile evliydi.

Baskı ve zulüm yıllarında dinlerini terk etmeyen aile, toplu halde hicret eden ailelerdendi. Ubeydullah İbn-i Cahş, dinini yaşamak için gittiği Habeş diyarında beslenme kaynaklarından uzaklaştığı için İslam’dan dönmüş ve o hal üzere ölmüştü. Bunun üzerine Efendimiz, Mekke’nin lideri Ebû Süfyan’la akrabalık bağları kurmak ve onu İslam’a karşı yumuşatmak için kızı Ümmü Habibe’ye Necaşî aracılığıyla evlenme teklifinde bulunmuştu. Teklif kabul görünce Ümmü Habibe, müminlerin annesi payesine erişmişti.

Ailenin geriye kalanları Medine’ye hicret edince aralarında Ebû Cehil’inde bulunduğu bir grup Mekkeli, evlerini ve eşyalarını gasp etmişti. Bunun üzerine yanına gelen Hazreti Abdullah İbn-i Cahş’ı Efendimiz, Cennet’e ait nimetlerle müjdelemiş ve üzülmemesini söylemişti.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.