Nisa Sûresi 58. Ayetin İnişi (19 Ramazan Cuma 8 Hicrî)

316

Bugün Mekke’yi fetheden Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), Kâbe’nin anahtarını istemiş ve Kâbe’nin içine girmişti. İçerdeyken kendisine Nisâ Sûresi’nin 58. ayeti inmişti: “Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor! Şüphe yok ki Allah Semi’ ve Basîr’dir.” Bu ayet aynı zamanda Kâbe’nin içinde nazil olan ilk ve tek ayetti.1

Dipnot:

  1. İbn-i Sa’d, Tabakât 7/12
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.