Uhud Sonrası Güvenlik Seferleri

314

Uhud sonrası ilk seriyye, Ebû Seleme’nin yüz elli kişilik Benû Esed İbn Huzeyme seriyyesiydi. Henüz aradan iki ay geçmiş, Muharrem ayının hilali daha yeni görülmüştü. Huveylid’in iki oğlu Tuleyha ve Seleme, Benû Esed arasında eli kılıç tutan herkesi savaşa teşvik etmiş ve Medine’ye saldırmak için büyük bir ordu hazırlamıştı.

Bu haberi alır almaz Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), henüz Uhud’un yaralı aslanı Ebû Seleme’yi yanına çağırdı ve hemen bir seriyye ile Benû Esed’e gidip meseleyi yerinde çözmesi gerektiği emrini verdi. Bunun üzerine harekete geçen Ebû Seleme, yanındaki yüz elli kişilik kuvvetle birlikte Benû Esed yurduna geldi.

Beri tarafta, Efendimiz’in bir seriyye ile üzerlerine geldiğinin haberini alan Benû Esed, büyük bir panik yaşamış ve savaştan vazgeçtiği gibi aynı zamanda çil yavrusu gibi dağılıvermişti. Ordudan arta kalan, onlarla birlikte kaçamayan develer ve koyunlardı.

Bir problem daha, problem olmadan fark edilmiş ve yerinde bastırılarak düşmanların hevesleri kursaklarında bırakılmıştı. Hedef yerini bulmuş ve Ebû Seleme ve arkadaşları da, bir müddet orada bekledikten sonra deve ve koyunları da alarak Medine’ye dönmüşlerdi.1

Yine Muharrem ayının bir perşembe günü Allah Resûlü’ne, Hâlid İbn Süfyân el-Hüzelî’nin Medine’ye karşı bir ordu topladığının haberi gelmişti. Bunun üzerine Habîb-i Zîşân Hazretleri, Abdullah İbn Üneys’i, konuyu tahkik için haberin geldiği bölgeye gönderdi.

Abdullah İbn Üneys’in geri dönüşü bir hayli uzamış ve Abdullah İbn Üneys tam on sekiz gün sonra Medine’ye gelebilmişti. Hâlid İbn Süfyân’ın yanına kadar sokulmayı başarmış ve durumun ciddiyetini görünce fırsatını bulduğu bir sırada onu öldürerek şer şebekesinin daha toplanmadan dağılmalarını netice verecek bir adım atmıştı. Tek başına gidip de problemsiz bir şekilde meseleyi halledip gelen Hz. Abdullah’a Resûl-ü Ekrem Hazretleri, elindeki âsâyı ona verecek ve:

– Seninle Benim aramda bu, kıyamet gününde en büyük delil olacak, buyuracaktı.2


Yazar: Dr. Reşit Haylamaz/EFENDİMİZ isimli kitabından alınmıştır.

Dipnot:

  1. Bu seriyyenin üzerinden çok geçmeden Ebû Seleme vefat edecektir. Bkz. Vâkıdî, Meğâzî, 1/343
  2. Abdullah İbn Üneys vefat etmeden önce, Efendimiz’in o gün kendisine verdiği bu asâyı, kefeninin yanına koymalarını vasiyet edecek ve böylelikle peygamberî müjdeye nâil olacağını düşünecektir. Bkz. İbn Hişâm, Sîre, 6/31; Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir, 18/406 (101); İbn Kesir, el-Bidâye ve’n-Nihâye, 4/160
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.