Taif Heyetinin Müslüman Oluşu (15 Ramazan 9 Hicrî)

316

Sakîf elçileri, hicretin dokuzuncu yılı Ramazan ayında Medine’ye gelmişti. Efendiler Efendisi kendilerine Mescid-i Nebevî’nin içerisinde bir çadır kurdurmak istemiş ancak ashâb-ı kirâm arasından onların müşrik olduğunu öne sürerek bu durumu yadırgayanlar olmuştu. Bu halleriyle Mescid’de kalamayacaklarını ifade ediyorlardı ki Kendisine itiraz için gelenlere Allah Resûlü, “Yeryüzü hiçbir şeyden kirlenmez.” buyurmuştu. Bunun üzerine devreye giren ve aslen Sakîf kabilesinin mensubu olan Mugîre İbn-i Şu’be, kavmini kendi evinde misafir edebileceğini söylese de onunla aynı kanaatte olmayan Allah Resûlü, “Seni, kavmine ikram etmekten men etmem; lâkin onları, Kur’ân dinleyebilecekleri bir yerde misafir et!” buyurmuştu.

Bu şekilde Allah Resûlü, onların Ramazan’la gelen manevi atmosferi bizzat görerek, duyarak ve doyarak yaşamalarını istemişti. Nitekim çok geçmeden 15 Ramazan’da aralarında Ebû Mihcen, Atıyye İbn-i Süfyân, Saîd İbn-i Rebîa ve Süfyân İbn-i Abdullah gibi isimlerinde bulunduğu heyetin tamamı şahit oldukları örnek ve samimi yaşantıdan etkilenerek Müslüman oldular. Ardından Allah Resulü ve ashab-ı kiramdan aldıkları ruh ve heyecanı Taif’e taşıyan bu kutlu heyet, yaklaşık on bin kişilik Sakîf kabilesinin tamamının İslam’a girmelerine vesile oldular.

12 yıl önce Mekke’den kalkıp memleketlerine gelen Allah Resûlü’nü Taif’te kaldığı 10 gün boyunca taşlayan ve O’na hayatının en zor günlerini yaşatan Taifliler, Efendimiz’i (sallallahu aleyhi ve sellem) ve İslam’ı, İslam Medeniyetinin merkezi ve kalbi diyebileceğimiz Mescid-i Nebevî’ye kurulan bir çadırda en duru haliyle görüp tanıma imkanını yakalamış ve kendi iradeleriyle İslam’ı tercih edip Müslüman olmuştu.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.