Himyer Meliklerinin İslâm’ı Kabulü (2 Ramazan 9 Hicrî)

217

Yemen’in güneyinde Cened şehri ve civarında yaşayan Himyerîler, Habeş ve Sâsânî hâkimiyetiyle birlikte küçük beyliklere bölünmüştü. Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), İslam’a davet adına onlara, Hz. Ayyâş İbn-i Ebî Rebîa ile Hz. Muhâcir İbn-i Ebî Ümeyye’yi elçi olarak göndermişti. 

Başta Hâris İbn-i Abdükülâl, kardeşleri Nuaym, Şürahbîl (Şüreyh), Nu‘mân, Meâfir ve Hemdân ile diğer bazı Himyer melikleri müslüman olduklarını bildirmek üzere Efendimiz’e (sallallahu aleyhi ve sellem) Mâlik İbn-i Mürâre er-Ruhâvî ile bir mektup gönderdiler. 

Mâlik, Resûlullah’a Tebük Seferi’nden Medine’ye dönüşünde Ramazan ayında gelmişti. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), Bilâl-i Habeşî’den elçiyi misafir edip ağırlamasını istedi.

Allah Resûlü, Himyer meliklerinin İslâmiyet’i kabul etmesine çok sevinmişti. Onlara Mâlik İbn-i Mürâre ve Muâz İbn-i Cebel ile bir de mektup göndermişti. Bu mektupta Allah’a ve Resûlü’ne itaat etmelerini, namaz kılmalarını, ganimet mallarının beşte birini Allah ve Resûlü’nün hakkı olarak vermelerini, Müslümanlardan zekât, Yahudi ile Hristiyanlardan cizye almalarını ve elçilerine iyi davranmalarını istiyordu. 

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.