Hz. Talha ile Hz. Zeyd’in İstihbarat İçin Gönderilişi (2 Ramazan 2 Hicrî)

334

Mekkeliler içerisinde Muhacirlerin mallarınında bulunduğu bir ticaret kervanını, Ebû Süfyan başkanlığında Şam’a göndermişlerdi. İki yıldır ortaya koydukları faaliyetler, onların bu kervanın gelirlerini Medine’ye saldırmak için kullanacaklarını gösteriyordu. Allah Resûlü kervanı kontrol altına almak ve Mekkelilere bu fırsatı vermek istemiyordu. Kervanın Şam’dan dönüş vakti yaklaşınca kervan hakkında bilgi toplamaları için Hicretin 2. yılı Ramazan ayının 2. gününde Hz. Talha İbn-i Ubeydullah (radiyallahü anh) ile Hazreti Saîd İbn-i Zeyd’i (radiyallahü anh) göndermişti. Vazifelerini yerine getirmeye çalışan iki sahabî, bundan dolayı ani gelişen Bedir’e iştirak edememişlerdi. Buna rağmen Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) onları Bedir ashâbından kabul etmiş ve öyle muamelede bulunmuştu.1

Dipnot:

  1. İbn-i Sa’d, Tabakât 3/216, 382
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.