Hz. İbrahim’e (as) Uzanan Şecere

660

Beklenilen Son Nebi, Hz. İbrahim’in emanetini getirip bıraktığı yerde zuhûr edecekti. Ancak, bunun için aradan bir hayli zamanın geçmesi gerekiyordu.

Hz. İbrahim’den sonra burada, yerleşik bir hayat yaşayan Hz. İsmail’in, on iki oğlu dünyaya geldi. Oğulları arasında Nâbit’in, diğerlerinden farklı olduğu gözlerden kaçmıyordu. Aynı özellik, Nâbit’in oğlu Yeşcub’da da kendini hissettiriyordu. Bu farklılık, sırasıyla Ya’rub, Teyrah, Nâhûr, Mukavvim, Udad ve Adnan’a kadar devam etti. Belli ki bu şecerede ayrı bir asalet ve risalet yükünü taşıyabilecek ayrı bir hususiyet vardı.

Efendiler Efendisi’nin yirminci dedesi Adnan’dan itibaren, babası Abdullah’a kadar gelip geçen ataları Maad, Nizâr, Mudar, Mâlik, Fihr, Gâlib, Lüeyy, Ka’b, Mürre, Kilâb, Kusayy (Zeyd), Abdimenâf (Muğîre), Hâşim (Amr) ve Abdulmuttalib (Şeybe)’de1 de benzeri bir fâikiyet görülüyor ve alınlarında, Kâinatın Efendisi’ne ait bir aydınlık müşahede ediliyordu.


Yazar: Dr. Reşit Haylamaz

Dipnot:

  1. Bkz. İbn Sa’d, Tabakât, 1/55, 56; Taberî, Tarih, 2/172 vd.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.