En bahtiyar binek Kasvâ (1 Rebiülevvel Hicrî 1)

552

Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hicret yolculuğunu gerçekleştirmek için bugün 400 dirheme Hz. Ebû Bekir’den satın aldığı deve Kasvâ, denilebilir ki en bahtiyar binektir. Hicret dahil Medine döneminin bütün dönüm noktalarında o, Allah Resûlü’ne hizmetinde bulunmuş ve tarihi hadiselere şahitlik etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:

  1. Mukaddes göç hicreti Allah Resûlü onun üzerinde gerçekleştirmiştir.
  2. Mescid-i Nebevî, onun çökmekle memur bulunduğu yere inşa edilmiştir.
  3. Bedir’e giderken Allah Resûlü onun sırtındadır.
  4. Mâide Sûresi Allah Resûlü’ne onun üzerindeyken inmiştir.
  5. Hudeybiye’ye Allah Resûlü onunla gitmiştir.
  6. Mekke’nin fethini onun sırtında gerçekleştirmiştir.
  7. Veda Hutbesi’ni onun üzerinde irad etmiştir.
  8.  Allah Resûlü’nün birçok sahabîyi sırtında yetiştirdiği seyyar bir mektep hizmeti görmüştür. Zira Efendimiz hemen her yolculuğunda arkada bulunan terkisine bir sahabîyi alır ve yolculuk boyunca kendisine ilim ve irfan aktarırdı.
  9. Hızlılığından dolayı acil durumlarda o kullanılırdı.

Kasvâ’nın, Allah Resûlü’nün irtihalinden sonra dünyası kararmıştı. Cennetü’l-Bakî’ye gelir ve âdeta ağlarcasına gözlerinden sürekli yaşlar dökülürdü.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.