“O ayda yapılan umre, tıpkı hacc gibidir!” (25 Zilkâde 10 Hicrî)

254

Allah Resûlü, bugün hac yolculuğu için Mescid-i Nebevî’den hareket etmek üzereydi ki yanına Ümmü Ma’kıl adında pür heyecan bir kadın geldi; “Yâ Resûlallah!” diyordu. “Haccetmek için ben de hazırlık yapmıştım. Fakat bir mâni arız oldu, gelemiyorum; ne yapayım?”

Meğer Ümmü Ma’kıl’in kocası Heysem İbn-i Nehîk (radıyallahü anh), salgın hastalığın kurbanı olmuş ve bu sıralarda vefat etmişti. Üstelik sahip oldukları tek deveyi de vefat etmeden önce Allah yoluna vakfetmiş bulunuyordu. Hem kocası vefat eden hem de üzerine binebileceği devesi kalmayan, üstelik kendisi de aynı hastalıkla mustarip olan bu kadın, Resûlullah’tan ayrılmak istemediği bu yolculuğa katılma adına bir çare arıyordu.

Halden anlayan Habîbullah (sallallahu aleyhi ve sellem), Ümmü Ma’kıl’in yaşadıklarına muttali olunca, “En iyisi mi sen, gelecek Ramazan’da umre yap!” buyurdu. Sonra da arkadan geleceklere yol gösteren şu müjdeyi ilave etti:

“Zira o ayda yapılan umre, tıpkı hacc gibidir!”1


Dipnot:

  1. Beyhakî, Kübrâ 4/565, 6/448.
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.