İslam Tarihindeki İlk Seriyye (1 Ramazan 1 Hicrî)

200

Mekkeliler, bir taraftan Abdullah İbn-i Übeyy İbn-i Selûl, Evs ve Hazrec kabilelerine Efendimiz’i (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’den sürmeleri veya öldürmeleri için ültimatom mektupları gönderirken diğer taraftan hiçbir şey olmamış gibi rahat bir şekilde kervanlarıyla Şam’a gidip geliyorlardı. Allah Resûlü, onları savaşa sebep olmadan bu tehditlerinden ve muhtemel saldırı düşüncelerinden vazgeçirmek istiyordu. Bunun için Mekke’nin can damarı hükmündeki ticaret yollarının kontrolünü sağlayarak onları, Müslümanların aleyhine bir şeye karar vermeden önce iyi düşünmeye sevk etmek istiyordu.

Bu maksatla Hz. Hamza’yı (radıyallahu anh) otuz kişilik birlikle birlikte Şam’a giden ticaret yolunun üzerinde bulunan Îs’e gönderdi. Hicretin birinci yılı Ramazan ayının ilk gününde yola çıkan bu birlik, aynı zamanda İslam Tarihi’ndeki ilk askeri seferi ve ilk seriyyeyi teşkil ediyordu. Birlik, Îs’e vardığında Şam’dan dönen ve başkanlığını Ebû Cehil’in yaptığı üç yüz kişilik kervanla karşılaşmış ve bunun üzerine oluşan gerginlik, Mecdî İbn-i Amr el-Cühenî’nin araya girmesiyle sıcak temasa dönüşmeden bitmişti.

Her iki tarafında müttefiki olan Mecdî İbn-i Amr, taraflar arasında adeta mekik dokumuş ve iki tarafında kılıçlarını kınına sokup ayrıldığına şahit oluncaya kadar Îs’i terk etmemişti. Onun sergilediği çaba Hz. Hamza tarafından kendisine haber verilince hiçbir zaman kan dökülmesine taraftar olmayan Efendimiz (aleyhissalâtu vesselâm), Mecdî’yi tebrik ve takdir etmiş ve hatta Hz. Hamza ile Medine’ye gönderdiği adamlarına elbiseler hediye etmişti sulhe olan katkısından dolayı.


[

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.