Tarama Etiketi

İs

İslam Tarihindeki İlk Seriyye (1 Ramazan 1 Hicrî)

Mekkeliler, bir taraftan Abdullah İbn-i Übeyy İbn-i Selûl, Evs ve Hazrec kabilelerine Efendimiz’i (aleyhissalâtu vesselâm) Medine’den sürmeleri veya öldürmeleri için ültimatom mektupları gönderirken diğer taraftan hiçbir şey olmamış gibi

Ebû Basîr (ra) gelişi ve anlaşmaya sadakat

Hudeybiye'den dönen Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), ashâbıyla birlikte artık Medine’ye gelmişti. Çok geçmeden Ebû Cendel’den sonra bu sefer de, Mekke müşriklerinin eza ve cefalarından kurtulup kendini Resûlullah’ın güven…