Tarama Kategorisi

Makale

Hicret Yurdunu, Barışın Kubbesi Yapma

Hicretten sonra muhacirlere düşen önemli vazifelerden birisi de kendilerine kucak açan, sahip çıkan ve Ensar olan toplumla birlikte ortaklaşa projeler geliştirip hicret diyarının kalkınmasına katkıda bulunmanın

Allah Katında Kıymet ve Kur’ân

Allah katında “zamanı, mekânı ve hayatı”, kıymetli, hayırlı ve bereketli kılan mahiyeti; içerisinde yapılanlar ya da yaşananlardır. Ve O’nun için “mahiyetin” ana belirleyicisi, Kur’ân’dır. Bir hidayet, şifa, nur ve bereket kaynağı Kur’ân;

Kazandırdıkları İle Hicret

Kur'an-ı Kerim, Allah yolunda hicret edenlerin dünya ve ahiret hayatları adına neler kazanacakları üzerinde özellikle durur; imandan sonra hicretin en faziletli bir amel olduğuna dikkat çeker ve böylece kıyamete kadar hizmet endeksli

Gasıp, Hakiki Mü’min Olamaz!

İslam, insanlar arasında ferdî, ailevî ve sosyal ilişkileri düzenlediği gibi mali ilişkileri de düzenler. Getirdiği prensiplerle bireylerin maddî-manevî haklarını koruma altına alır ve adaletin tesis edilmesini emreder. Allah haklarının

Kamu Malından Çalan Haini, Koruma!

İslam'da kamuya ait bir malı çalmak, ihalelerde yolsuzluk yapmak, devlete ait işlerden konumunu kullanarak çıkar sağlamak (ğulûl) haram kılındığı gibiBkz. Âl-i İmrân Sûresi, 3/161 böyle bir kimseyi/grubu korumak ve onlara maddî-manevî

Kamu Malı ve Emanete Hıyanet

Devlet, millet ve vakıf gibi kamuya ait işleri deruhte etmek için kendilerine vazife tevdi edilen kimseler büyük bir sorumluluk altındadırlar. Zira halkın haklarını koruma ve geliştirme onlara emanet edilmiştir. Tarih boyunca milletleri ve

Ümmü Cemil’lik ve Hakka Düşmanlığın Acı Sonu

Kur'ân'da, zikredilen ve yerilen kadınlardan biri de Ebû Leheb'in hanımı Ümmü Cemîl'dir. Harb İbn-i Ümeyye'nin kızı olan Ümmü Cemîl, Ebû Süfyan'ın da kız kardeşidir. Mekke'de Allah Resûlü’ne düşmanlık yapan ve tebliğini engellemeye

Ebû Leheb’lik Yapanların, Elleri Kurusun!

Allah Resûlü, "Önce en yakın akrabalarını uyar!"Şu'arâ Sûresi, 26/214 ayeti nazil olunca Abdulmuttaliboğullarını toplar ve onlara bir ziyafet verir. Ziyafette amcaları Ebû Talib, Abbas, Hamza ve Ebû Leheb de vardır. Ebû Leheb,

Ey Resûlüm! Soysuzlara Boyun Eğme! (2)

Soysuz, Dedikodu'dan da Beslenir! Kur'ân, soysuzların bir vasfını da dedikoducu olarak belirler. Kendi menfaatlerinden başka hiçbir değer tanımayan bu bencil ruhlar, insanları birbirine düşürmek için söz götürüp getirirler.

Ey Resûlüm! Soysuzlara Boyun Eğme! (1)

Mekkeli müşrikler, haber alır almaz Kur’ân mesajını/vahyi ve Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) evrensel risâletini yalanlarlar. Yalanlamakla da kalmaz insanların yolunu aydınlatan ilahî nuru söndürmek, Allah Resûlü’nü