Beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb Risaletin 11. yılı)

373

Risaletin on birinci yılının Receb ayının yirmi yedinci gecesinde gerçekleşen İsra ve Mirac yolculuğunun, mü’minlere bakan en büyük neticesi, beş vakit namazın farz kılınması olmuştur. İlk önce elli vakit olarak takdir edilen namaz, daha sonra beş vakte düşürülmüştür. Bunda Hz. Musa ile Peygamber Efendimiz’in yaptığı istişarenin ve Allah Resûlü’nün ümmetine karşı beslediği engin şefkat ve merhametin büyük etkisi olmuştur.1

Dipnot:

  1. Bkz. Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 42; Müslim, İman 263
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.