Vefat eden anne için yapılanlar (20 Rebiülahir HicrÎ 5)

532

Hz. Amre Bint-i Mesûd (radıyallahu anhâ) vefat etti. Bu sırada oğlu, Hazreç kabilesinin lideri ve Ensar’ın ileri gelenlerinden Hz. Sa’d İbn-i Ubâde (radıyallahu anh), Allah Resûlü ile birlikte Dûmetu’l-Cendel seferindeydi. Hz. Sa’d, yaklaşık bir ay sonra bugün 20 Rebiülahir Hicrî 5’te Medine’ye döndü ve annesinin vefatını haber. Kabrine koşup mağfireti için dua etti. Cenazesine iştirak edememek onu çok üzmüştü.

Peygamber Efendimiz’in yanına geldi ve:

“Yâ Resûlallah! Yanında bulunmadığım sırada annem vefat etti. Onun adına bir sadaka versem kendisine faydası dokunur mu?” diye sordu. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Evet!” buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Sa’d:

“Ya Resûlallah! Siz de şahit olun. Meyve bahçemi annem adına tasadduk ediyorum.” dedi.1  Ardından tekrar Efendimiz’e döndü ve:

“Annem adına bir köle azat etsem sevabı ona ulaşır mı?” Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Evet!” buyurdu.2

Annesi için daha fazlasını yapmak istiyordu ve:

“Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sordu. Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem):

“Su dağıtmandır!” buyurdu.3 Bunun üzerine Sa’d, Medine’de bir su kuyusu açtırdı. Ve o kuyu uzun süre insanlara hizmet etti.4

Dipnot:

  1. Buhârî, Vesâyâ 15
  2. İmam Malik, Muvatta, Itk 13
  3. Bkz. Nesai, Vesaya 9
  4. Bkz. Ebû Davut, Zekat 41; İbn-i Hanbel, Müsned, 5/284; 6/7
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.