Resûlullah’ın Kur’ân’ı Cebrâil’e arza-i âhiresi (27 Ramazan 10 Hicrî)

449

Vahyin emin elçisi Cibrîl her Ramazan ayında geceleri gelir ve Kur’ân’ın o güne kadar inen ayetlerini karşılıklı birer defa bir bütün olarak okurlardı. Ardından Allah Resûlü, Mescid-i Nebevî’de halkın huzuruna çıkar, o güne kadar inen ayetleri baştan sona kadar okur ve Kur’ân’ı hıfz eden ashâbından dinlerdi. Böylece hem hafızalar hem de vahiy katiplerinin yazdıkları nüshalar baştan sona kontrol edilmiş olurdu. Ve bu kontrol (arza) hadisesi Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hayatının son yılında ve son Ramazan’ında baştan sona iki kere yapılmıştır ki buna arza-i ahîre denir. Abdullah İbn-i Mesud ve Zeyd İbn-i Sabit bu arzalarda hazır bulunan sahabîlerdendir. Arzanın Kur’ân’ın indiği haliyle korunmasında hıfz ve kitabetle birlikte çok mühim yeri olmuştur. Hazreti Ebu Bekir’in hilâfeti sırasında Kur’ân’ın cem edilmesi çalışmalarında, arza-i ahîrede kontrolden geçen yazılı nüshalar da dikkate alınmıştır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.