“Ey insanlar! İlim, yeryüzünden kaldırılıp alınmadan önce ilmi elde edin!”(7 Zilhicce 10 Hicrî)

598

Bugün Kâbe’yi ziyaret edip örtüsünü değiştiren Allah Resûlü, insanlara da hitap etmişti. Öğrenmeyi teşvik adına da diyecekleri vardı. “Ey insanlar! İlim, yeryüzünden kaldırılıp alınmadan önce ilmi elde edin!” buyurdu. Herkesin bir çırpıda anlayabileceği bir beyan değildi bu ve aralarından birisi kalkıp sordu: 

“Ey Allah’ın Resûlü! Elimizde mushaflar olduğu ve bu mushaflardakini öğrendiğimiz; kadınlarımıza, çocuklarımıza ve hizmetçilerimize de öğrettiğimiz halde ilim bizden nasıl kaldırılır?” 

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), kimsenin âkıbetinden emin olmaması gerektiğini ifade eden ibret dolu şu karşılığı verdi:

“Ellerinde mushaflar olduğu ve onları okudukları halde şu Ehl-i Kitap, peygamberlerinin getirdiği hangi şeye tutunabilmişlerdir!”1 

Dipnot:

  1. Buhârî, İlim 44; Tirmizî, İlim 5; Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned 36/621; Taberânî, Kebîr 18/43
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.