“Ey Enceşe! Nazik ol! Kristaller kırılmasın!” (26 Zilkâde 10 Hicrî)

295

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte bugün hac yolculuğana çıkan annelerimizden her birisinin, kendisine mahsus bir hevdeci vardı. Develerini de Habeşli Enceşe yediyordu. Yolda giderken bir aralık Hazreti Enceşe develeri hızlandırmış, Efendimiz’in hanımları bir tedirginlik yaşamıştı. Bunun üzerine hilm ü silmin temsilcisi Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), mütebessim bir çehreyle Hazreti Enceşe’ye dönmüş ve kadınlara karşı takınılması gereken nezaketi ifade sadedinde şöyle buyurmuştu: “Ey Enceşe! Nazik ol! Yürüyüş ve sürüşünü yavaşlat ki kristaller kırılmasın!”1


Dipnot:

  1. Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned 19/96, 143, 207; 20/164, 192, 266, 274, 371, 393; 21/80, 437; İbn-i Esîr, Üsdü’l-Gâbe 1/284, 285
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.