Efendimiz’in (sas) Hendek Kazımına Yardımcı Olması (24 Şevval 5 Hicrî)

178

Dün, Ahzab ordusunun harekete geçtiği haberi gelmiş, yapılan istişarede şehri ve sakinlerini savunma adına muhtemel saldırı noktalarına hendek kazılmasına karar verilmiş ve hendeğin kazılacağı yerler, bizzat Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) tarafından tespit edilmişti. Bugün, hummalı ve hızlı bir şekilde yaklaşık üç bin sahabî, gruplar halinde toplamda altı gün sürecek kazma işine başlamıştı.

Hendek kazılırken Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabıyla beraber çalışıyor; hem kazıyor hem de çıkan toprağı da taşıyordu. Hatta onların kuvve-i mâneviyelerini takviye için: “Allah’ım, ahiret hayatından başka hayat yok. Sen ensar ve muhacirîne mağfiret eyle.” duasını tekrar tekrar seslendiriyordu.

Sahabe de O’nun bu sözleriyle coşuyor: “Allah’ım, Sen nasip etmeseydin biz hidayete eremezdik, namaz kılamaz, zekât veremezdik. Sen üzerimize sekîneni indir ve düşmanla karşılaşırsak bizim ayaklarımızı kaydırma.”  diyerek mukabele ediyorlardı.1

Dipnot:

  1. Buharî, Meğâzî 29 (4098 – 4106), Rikâk 1 (6414), Ahkâm 43 (7199); Müslim, Cihâd 44 (125 – 129/1803 – 1805); Tirmizi, Menâkıb 130 (3856, 3857); Ahmed İbn-i Hanbel, Müsned 37/472 (22815)
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.