Efendimiz (sas) Zu’l-Mecâz Panayırında (1 Zilhicce Risaletin 4-13. yılları)

335


Kâbe’ye 28, Arafat’a 5 km uzaklıkta, Muğammes vadisinde, Kebkeb dağının eteğinde, kurulan Zu’l-Mecâz panayırı, her yıl Zilhicce’nin 1’i ile 8’i arasında düzenlenirdi.1

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu panayırı da mesajını insanlara sunmak için bir zemin olarak değerlendirirdi. Sekiz gün boyunca bütün zamanını panayıra katılan Arap kabilelerini tek tek gezerek tevhide davet etmek, İslam’ı tebliğ etmek ve onları Kendisini destekleyip himaye etmelerini sağlamak için harcardı.


Dipnot:

  1. İbn-i Sa’d, Tabakât 6/53, 54; Zübeyr İbn-i Bekkâr, Mecenne 1/367, 368; Mizzî, Tehzîbu’l-Kemâl 7/175, 176; İbn-i Asâkir, Târîh 15/102
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.