Bedir’den Medine’ye Hareket (9 Zilkâde 4 Hicrî)

163

Ebû Süfyan’ın Uhud’dan ayrılırken yaptığı “Bedir’de buluşalım ve vuruşalım” davetine “Olur!” cevabını veren Allah Resûlü ve ashâbı, Zilkâde ayının başında Bedir’e ulaşmıştı. Müslümanların buraya kadar gelmesi çok önemliydi. Zira Uhud’da alınan yaradan dolayı cesaretlenen kabileler, Müslümanlar aleyhine yürüttükleri faaliyetlere hız vermişlerdi.

Burada sekiz gün bekleyen Müslümanlar, psikolojik üstünlüğü tekrar ele geçirmişlerdi. Çünkü Ebû Süfyân ve Mekkeliler, kendi davetlerine korkup icabet edememişlerdi. Bu da Medine’ye saldırı hazırlığında olan kabileler için büyük bir gözdağına dönüşmüştü.

Müslümanların bir kazancı da yanlarında getirdikleri malları, Bedir civarında düzenlenen panayırda satıp bol ve bereketli kazanç elde etmeleriydi. Mekkelilerin gelmeyeceği kesinlik kazanınca Allah Resûlü ve ashabı, gerekli hazırlıkları yapıp bugün Medine’ye doğru yola koyuldular.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.