YARATANLARIN EN GÜZELİ: “ALLAH”

Yaratanların en Güzeli Allah'tır Ne Demektir? “O, yarattığı her şeyi güzel yaptı…”Secde, 32/7 Kur’ân’da, Allah’ın isimleri “El-Esmaü'l-Hüsna” diye nitelendirilmesinin dışında “yaratma sıfatı” da güzellik ve sanatla ilgili olarak

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “HİKMETLE UYARMAK!” (1)

Cezalandırma yönteminde en isabetli teknik, muhatabı ilimle, hikmetli sözlerle, örnek ahlâkî davranışla ve gönül alacak en güzel/etkili öğütlerle, sorumluluğunu hatırlatarak uyarmaktır. Tatlı dille ve ibret verici öğütlerle doğruyu

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “ÖDÜLLENDİRME” 1

Çocukların ya da gençlerin talim ve terbiyesinde güzel/makbul davranışları oluşturmak ve pekiştirmek, istenmeyen davranışlara karşı ise onları korumak ya da varsa bu tür şeylerden onları uzaklaştırmak için sıkça baş vurulan yöntemlerden

Nebevî Eğitimin İlkeleri: “Cezalandırma” (1)

Çocukları ve gençleri eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönlendirmek ve motive etmek için ödüllendirme yöntemi kullanıldığı gibi cezalandırma tekniği de kullanılır. Bu yöntemlerden hangisinin ve nasıl kullanılacağı muhatapların tutum ve

SALİH ERKEK VE SALİHA KADIN KİMDİR? (3)

Hanımını Döven Erkek, Salih Değildir. Erkeği salihlikten düşüren bir sebep de hanımına el kaldırması onu dövmesidir. Aile içi her türlü şiddet, erkeğin -âbid-zahid de olsa- ağır kul haklarına girmesine sebebiyet verir ve salihlikten

Kim Allah’a Borç Verir? (2)

“Kimdir o yiğit ki Allah'a güzelce ödünç verir, Allah da onun verdiğinin mükâfatını kat kat artırır. Allah rızkı kısar da bollaştırır da. Zaten hepiniz döndürülüp O'na götürüleceksiniz.”Bakara Sûresi, 2/245 ayeti nazil olunca

Allah’a Verilen Borç: Karz-ı Hasen (1)

Kur’ân, bazen zekât bazen sadaka bazen infak kelimelerini kullanarak mü'minleri yardımlaşmaya, dayanışmaya ve Allah yolunda vermeye/harcamaya teşvik eder. Bu üç yol onun en bilinen şekillerindendir. Bunların haricinde Allah yolunda yapılan

SALİH ERKEK VE SALİHA KADIN KİMDİR? (2)

Salih Eşler, Birbirini Hoşnut Eden Kimselerdir Kadını ve erkeği hayırlı ve salih yapan bir vasıf da karşılıklı rıza arayışıdır. Allah'ı ve Resûlünü hoşnut etme arayışı gibi birbirini hoşnut ve razı etme cehd ve gayreti de eşlere salahat