Mekkelilerin İlk Umreye Mani Olma Kararı (6 Zilkâde 6 Hicrî)

228

Hicretten sonra ilk defa umre niyetiyle Mekke’ye doğru hareket eden Allah Resûlü ve ashabı, bugün Cuhfe’ye ulaşmış ve burada konaklamışlardı. Bu arada umre seferini haber alan Mekkeliler, bu durumu kendileri açısından kabullenilemez görmüş ve Müslümanların Mekke’ye girişini engellemek için birtakım girişimlerde bulunmuşlardı.

Öncelikle Halid İbn-i Velid komutasında 200 süvariyi Kurâu’l-Gamîm’e yolladılar. Hakem İbn-i Abdimenaf’ın başında olduğu 10 kişiyi aralarında Vezer ve Veza’nın da bulunduğu Mekke dağlarının başına gözcü olarak diktiler. Ardından Sakîf kabilesine haber uçurup destek sözü aldılar. En son Mekke civarında yaşayan Ehâbiş’in ileri gelenlerinin bir kısmını Dâru’n-Nedve’ye bir kısmını da evlerine davet edip yemekler yedirdiler ve muhtemel bir savaş durumunda yardım sözü aldılar.1

Mekkelilerin umre seferiyle alakalı problem çıkartabileceğini hesaba katan Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem), onların tepkilerini ölçmek ve yaptıkları hazırlıkları haber alıp tuzağa düşmemek için Büsr İbn-i Süfyan’ı gözcü olarak önden göndermişti ki Hz. Büsr, yarın gelecek ve bütün bu faaliyetleri Efendimiz’e haber verecekti.

Dipnot:

  1. Vâkıdî, Megâzî 2/74, 75; İbn-i Sa’d, Tabakât 2/72
Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.