Kuratâ’ya gönderilen İslam’a Davet Mektubu (1 Safer Hicrî 9)

605

Allah Resûlü bazı yerlere bizzat kendisi giderek bazı yerlere ashâbını göndererek ve bazı yerlere de mektuplar göndererek kralları ve kabileleri İslam’a davet ediyordu.  O (aleyhissalâtu vesselâm) bu iş için seçilmiş ve Kur’ân mesajıyla gönderilmişti. Bölgede hala kendisine ulaşılmayan kabileler vardı ki onlardan bir tanesi de Kuratâ’ydı. Yanına Abdullah İbn-i Avsece’yi çağıran Allah Resûlü, kendisini bir mektupla Kuratâ’nın Benî Hârise İbn-i Amr İbn-i Kurayt koluna mensup Ri’ye es- Süheymî’ye gönderdi. Ri’ye, Kuratâ’nın liderlerindendi.

Davete olumsuz karşılık vermekle yetinmeyen Ri’ye es-Süheymî, Allah Resûlü’nün deri üzerine yazılı mektubunu sildirip kuyu kovasına yama yaptı. Bu hem elçiye hem mesaja hem de mektubun sahibi olan zâtın temsil ettiği dine ve topluma karşı büyük bir saygısızlıktı. Hazreti Abdullah Medine’ye geri dönüp yaşananları haber verince Allah Resûlü Hazreti Dahhâk İbn-i Süfyân’ı askeri bir birlikle Ri’ye’nin üzerine gönderdi.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.