Tarama Etiketi

Sa’d

Hz. Sa’d İbn-i Muâz’ın (ra) vefatı

Sa’d İbn-i Muâz, uzun boylu, iri yapılı, ak benizli, güzel yüzlü, güzel gözlü ve güzel sakallı bir kişi idi. Yaralanışının üzerinden bir ay geçmişti ki; yarası yeniden nüksetmiş ve kan kaybetmeye başlamıştı. Bu süre içinde Allah Resûlü,

Sa’d İbn-i Ebî Vakkas’ın Huzura Koşuşu

Bütün bunlar, neyi değiştirirdi ki? İman gibi bir değerle buluştuktan sonra, hangi güç ve kuvvet insanın karşısına çıkar ve onu değerlerinden vazgeçirebilirdi? Kureyş’in kinine inat, iman dairesi çığ gibi büyümeye durmuş; hemen her gün…

et-Tabakâtu’l-Kübrâ/Kitâbü’t-Tabakâtu’l-Kebîr

İbn Sa'd'ın en meşhur eseridir. Kaynaklarda et-Tabakâtü'l-Kebîr adıyla da anılan eserin ilk neşri bu adla (Leiden 1904-1940), Yaygın bir şekilde kullanılan İhsan Abbas neşri ise et-Tabakâtü'l-kübrâ adıyla yapılmıştır.(Beyrut 1957-1968).…