Tarama Etiketi

hapis

Zübeyr İbn-i Avvâm

Hz. Ebû Bekir’in gelip huzurda teslim olmasının üzerinden daha birkaç gün geçmişti ki, Efendiler Efendisi’nin huzuruna on beş yaşlarında,Müslüman olduğunda Hz. Zübeyr’in yaşının on iki veya on altı, yahut da sekiz olduğuna dair rivayetler…