Tarama Etiketi

odun

Ümmü Cemil’lik ve Hakka Düşmanlığın Acı Sonu

Kur'ân'da, zikredilen ve yerilen kadınlardan biri de Ebû Leheb'in hanımı Ümmü Cemîl'dir. Harb İbn-i Ümeyye'nin kızı olan Ümmü Cemîl, Ebû Süfyan'ın da kız kardeşidir. Mekke'de Allah Resûlü’ne düşmanlık yapan ve tebliğini engellemeye

Yakın Körlüğü ve Ebû Leheb

Uzaklık, hakikat ne ise o olarak görülüp bilinmesine engel teşkil ettiği veya edebileceği gibi, bazen yakınlık da görmeye mâni bir perde olabilir. İnsanlığın İftihar Tablosu’yla (sallallâhu aleyhi ve sellem) aynı dönemi paylaşıp âlemleri