Tarama Etiketi

Haris İbn-i Umeyr

Elçi Hâris İbn-i Umeyr’in şehadeti ve Mûte

Sekizinci yılın Cemâziye’l-evvel ayıydı; sulh ortamının şartları en üst seviyede değerlendiriliyor ve gelişmeler yakından takip edilerek İslâm adına tebliğ ve irşad görevi yerine getiriliyordu. Bu sebeple Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve…